Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Įgyvendinami projektai

  VERSLO IR ŽEMĖS ŪKIO PLĖTRA  

 

 

 

 

TURIZMAS IR KULTŪROS PAVELDAS

 

  "Kuršėnų dvaro  sodybos (unikalus kodas 16057) tvarkybos darbai ir pritaikymas kultūros ir verslo poreikiams (I - as etapas)", Nr. 05.4.1-CPVA-R-302  
  "Šiaulių rajono identitetas", Nr. ŠIAU-LEADER-6B-K-4-2-2018  
  MIESTO IR KAIMO GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ VYSTYMAS IR PLĖTRA  
 

"Kompleksinis Kuršėnų m. daugiabučių namų gyvenamųjų kvartalų sutavrkymas 1 etapas", Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-61-0006

 
 

"Kompleksinis Kuršėnų m. daugiabučių namų gyvenamųjų kvartalų sutvarkymas (II etapas)", Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-61-0009

 
 

„Meškuičių miestelio bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros kompleksiškas atnaujinimas“, Nr. 08.2.1-CPVA-R-908-61-0002

 
 

"Ventos upės viešosios erdvės Kuršėnų mieste įrengimas ir pritaikymas bendruomeniniams ir verslo poreikiams", Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-61-0004

 
 

"Viešosios infrastruktūros įrengimas Sutkūnų kaime", Nr. 20KI-KS-17-1-01814-PR001

 
 

"Viešosios infrastruktūros įrengimas Varputėnų kaime", Nr. 20KI-KS-17-1-01867-PR001

 
 

"Gruzdžių miestelio bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros kompleksiškas atnaujinimas", Nr. 08.2.1-CPVA-R-908-61-0006

 
 

"Vietinių vandens tiekimo sistemų sukūrimas Saulučių ir Papelkių kaimuose", Nr. 20KI-KS-17-1-01808-PR001

 
 

"Viešosios infratsruktūros įrengimas Gilvyčių kaime", Nr. 20KI-KT-17-1-02297-PR001

 
 

"Kairių miestelio bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros kompleksiškas atnaujinimas", Nr. 08.2.1-CPVA-R-908-61-0009

 
  AUKŠTOS UGDYMO IR ŠVIETIMO PASLAUGŲ KOKYBĖS BEI JŲ PRIEINAMUMO UŽTIKRINIMAS  
 

„Šiaulių rajono Gruzdžių gimnazijos pastato rekonstravimas", Nr. KKS-S-33(2016)

 
 

„Pastato, esančio adresu Daugėlių g. 90B modernizavimas", Nr. 09.1.3-CPVA-R-725-61-0001

 
 

"Šiaulių r. Ginkūnų lopšelio-darželio plėtra", Nr. 09.1.3-CPVA-R-705-61-0006

 
 

"Šiaulių r. Pavenčių mokyklos - daugiafunkcio centro modernizavimas", Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-61-0009

 

 

SOCIALINIŲ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO DIDINIMAS  

 

  "Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Šiaulių rajone", Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-01-0007  
  "Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių rajone", Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-61-0001  
  "Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Šiaulių rajone", Nr. 08,1.1-CPVA-R-407-61-0009  

 

MODERNIOS SUSISIEKIMO SISTEMOS PLĖTRA  

 

   "Eismo saugumo priemonių gerinimas Šiaulių rajone", Nr. 06.2.1-TID-R-511-61-0004  
  "Šiaulių rajono pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra", Nr. 04.5.1-TID-R-516-61-0004  
  "Kuršėnų miesto Kudirkos g., Tilvyčio g., Dambrausko g. ir Kapų g. rekonstrukcija, įrengiant eismo saugumo priemones", Nr. 06.2.1-TID-R-511-61-0005  
  VIEŠŲJŲ PASTATŲ MODERNIZAVIMAS  
 

"Žadžiūnų kaimo viešojo pastato ir jo aplinkos atnaujinimas ir pritaikymas vietos gyventojų poreikiams", Nr. 20KI-KS-18-1-01863-PR001

 
 

"Raudėnų mokyklos-daugiafunkcio centro II korpuso pritaikymas vietos gyventojų poreikiams", Nr. 20KI-KS-19-1-00799-PR001

 
  DARNIOS IR ŠVARIOS APLINKOS UŽTIKRINIMAS  
 

"Makrofitų biomasės šalinimas Kairių ežere ir priekrantėse", Nr. 05.3.1-APVA-V-012-01-0002

 
 

"Šiaulių rajono kraštovaizdžio vietovių tvarkymas, II etapas", Nr. 05.5.1-APVA-R-019-61-0010

 
  EFEKTYVAUS, GYVENTOJŲ POREIKIUS ATITINKANČIO VIEŠOJO VALDYMO UŽTIKRINIMAS  
     

 

Informacija atnaujinta 2019-12-16 09:58