google-site-verification: googleed297f05b591d318.html
Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

2019 m. nenaudojamų žemės sklypų sąrašai

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 ĮSAKYMAS

DĖL 2019 M. NENAUDOJAMŲ KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, PRIKLAUSANČIŲ SAVININKAMS NUOSAVYBĖS TEISE, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

2019 m. rugpjūčio 30 d. Nr. A-1208

Šiauliai

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų Šiaulių rajone nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-147 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-28 „Dėl naudojamų kitos paskirties žemės sklypų Šiaulių rajone nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, 15 punktu,

t v i r t i n u 2019 m. nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų Šiaulių rajono savivaldybėje, priklausančių savininkams nuosavybės teise, sąrašą (pridedama).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Administracijos direktorius                                                Gipoldas Karklelis


Šiaulių rajono savivaldybės 2018 m. nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų, priklausančių savininkams nuosavybės teise, sąrašas

Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 24 d. sprendimo Nr.T-28 „Dėl nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų Šiaulių rajone nustatymo tvarkos aprašo“ pakeitimo

Informacija teikiama Šiaulių rajono savivaldybės administracijos atitinkamose seniūnijose ir Žemės ūkio skyriuje (Vilniaus g. 324, Vijolių km., 76310 Šiaulių r.), arba tel. (8~41) 59 66 76, arba el. paštu: jolita.zakre@siauliuraj.lt.