google-site-verification: googleed297f05b591d318.html
Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Socialinių paslaugų centras

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Adresas  J. Basanavičiaus g. 7
Kuršėnai, Šiaulių rajonas

Klientų priėmimo laikas:

Pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais 8.00 val. - 17.00 val.

Penktadieniais 8.00 val. - 15.45 val.

Pietų pertrauka 12.00 val. - 12.45 val.

Prieššventinėmis dienomis darbo laikas trumpinamas 1 val.

 

Direktorė  Danguolė Kraskauskienė

  Tel. (8 41)  59 66 84, mob. 8 617 53247

  El. paštas  danguole.kraskauskiene@siauliuraj.lt

Socialinio darbo organizatorė  Lina Šiukšterienė

  Tel. (8 41)  59 66 84, mob. 8 682 27205

  El. paštas lina.siuksteriene@siauliuraj.lt

Vyr. buhalterė   Raimonda Kukarskienė

  Tel. (8 41) 596684

  El. paštas raimonda.kukarskiene@siauliuraj.lt

Vyriausioji socialinė darbuotoja darbui su riziką patyrusiomis šeimomis Birutė Orentienė

 Tel. (8 41) 58 14 99, mob. +370 629 74 704

 El. paštas birute.orentiene@siauliuraj.lt

Pareigybės paskirtis - koordinuoti socialinių darbuotojų darbui su rizikos šeimomis darbą, siekiant bendro darbo su riziką patyrusiomis šeimomis tikslo.

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO

Atvejo vadybininkai

VARDAS, PAVARDĖ

DARBO VIETA

KONTAKTAI

DANUTĖ BRAZIENĖ

Socialinių paslaugų centras Basanavičiaus g. 7, Kuršėnai, Šiaulių r.

Mob. +370 612 39 969

danute.braziene@siauliuraj.lt

EDITA ZDANIENĖ

Šiaulių kaimiškoji seniūnija,

Vilniaus g. 324, Vijolių kaimas 204 kab.

edita.zdaniene@siauliuraj.lt

(8 41) 596 673

SONATA DAUKINTIENĖ

Socialinių paslaugų centras Basanavičiaus g. 7, Kuršėnai, Šiaulių r.

Mob. +370 680 46 147
sonata.daukintiene@siauliuraj.lt

Pareigybės paskirtis – atvejo vadybininkas koordinuoja, organizuoja bei teikia pagal įstatymą kompleksinę pagalbą vaikui ir jo atstovams, siekiant jiems padėti įveikti iškilusius socialinius sunkumus, kurių sėkmingas sprendimas sudarytų prielaidas išvengti galimų vaiko teisių pažeidimų ir sudarytų sąlygas savarankiškai užtikrinti vaiko teises bei teisėtus interesus.

Socialinių darbuotojų darbui su šeimomis sąrašas ir kontaktai

VARDAS, PAVARDĖ

DARBOVIETĖ

KONTAKTAI

KRISTINA BERŽINIENĖ
(vaiko priežiūros atostogose)

DOVILĖ KRIAUČIŪNAITĖ

BUBIŲ SEN.

kristina.berziniene@siauliuraj.lt
Tel. (8 41) 38 86 84
Mob. 865800338
dovile.kriauciunaite@siauliuraj.lt

LINA MITRIJEVA

 

KUŽIŲ SEN.

lina.mitrijeva@siauliuraj.lt
Tel. (841) 37 53 33
Mob. 8 658 00 509

AUŠRA PRANCKUVIENĖ

ŠAKYNOS SEN.

ausra.pranckuviene@siauliuraj.lt
Tel. (8 41) 37 76 36
Mob. 8 658 00 560

SIMONA KONTENIENĖ

GINKŪNŲ SEN.

simona.konteniene@siauliuraj.lt
Tel. (8 41) 50 70 25
Mob. 8 611 51 294

SILVIJA MORKEVIČIENĖ

KURŠĖNŲ KAIMIŠKOJE SEN.

silvija.morkeviciene@siauliuraj.lt
Tel. (8 41) 58 14 40
Mob. 8 694 92 803

KAROLINA KIRTIKLĖ

MEŠKUIČIŲ SEN.

karolina.kirtikle@siauliuraj.lt
Tel. (8 41) 37 05 45
Mob. 8 658 00 503

ZINAIDA BALTRAMAITIENĖ

ŠIAULIŲ KAIMIŠKOJI SEN.

zinaida.baltramaitiene@siauliuraj.ltTel. Tel. (8 41) 59 66 93
Mob. 8 600 43 863 (asmeninis)

KRISTINA SKĖRIENĖ

GRUZDŽIŲ SEN.

kristina.skeriene@siauliuraj.lt
Tel. (8 41) 37 22 35
Mob. 8 612 77 080

KRISTINA ŠIUKŠTERYTĖ

RAIMONDA TAMAŠAUSKAITĖ

KURŠĖNŲ MIESTO SEN.

kristina.siuksteryte@siauliuraj.lt
Tel. (8 41) 58 04 42
Mob. 8 658 00 775

raimonda.tamasauskaite@siauliuraj.lt Tel. (8 41) 58 04 42
Mob. 8 658 00 775

IRENA ŠUMBARAUSKAITĖ

RAUDĖNŲ SEN.

irena.sumbarauskaite@siauliuraj.lt
Tel. (8 41) 37 66 15
Mob. 8 612 27 864 (asmeninis).

LAIMA VIRGINIENĖ

KAIRIŲ SEN.

laima.virginiene@siauliuraj.lt
Tel. (8 41) 37 41 89
Mob. 8 658 00 511

AUSMA TAURINSKIENĖ

KAIRIŲ SEN.

laima.virginiene@siauliuraj.lt

Tel. (8 41) 37 41 89
Mob. 8 658 00 511

     


 

Socialinių paslaugų centro tikslas - įgyvendinti socialinių paslaugų strategiją, kuria siekiama sudaryti žmonėms palankias, saugias, orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas, užtikrinančias savarankiškumo išsaugojimą, skatinančias integruotis į  visuomenę.

Įstaiga teikia paslaugas vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Socialinės apsaugos ir darbo ministro  2006 m. balandžio 5 d.įsakymu Nr. A1-93, Socialinių paslaugų katalogu bei kitais norminiais teisės aktais.

 

MES NORIME IR GALIME JUMS PADĖTI !

Bendrosios socialinės paslaugos:

  • informavimas;
  • konsultavimas;
  • tarpininkavimas ir atstovavimas;
  • bendravimas;
  • aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis;
  • transporto organizavimas.

Specialiosios socialinės paslaugos - socialinė priežiūra.

Pagalba į namus - asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.

Socialinių paslaugos namuose gavėjai:

  • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
  • senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
  • vaikai su negalia ir jų šeimos;
  • kiti asmenys ir šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys.

Kviečiame visus Šiaulių rajono gyventojus, senyvo amžiaus asmenų vaikus, gimines, bendruomenių narius, socialinius darbuotojus kreiptis dėl išvardintų paslaugų gavimo.

Apie socialinių paslaugų kainas, teikimo sąlygas informuoja Socialinių paslaugų centro darbuotojai.

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO NUOSTATAI

INTEGRALIOS PAGALBOS (DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS IR SLAUGOS) ASMENS NAMUOSE PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS MAŽOS VERTĖS PIRKIMUS, NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTAS PIRKIMO SUTARTIS

INTEGRALI PAGALBA Į NAMUS ŠIAULIŲ RAJONE

INTEGRALI PAGALBA Į NAMUS ŠIAULIŲ RAJONE (2017-04-25)

INTEGRALI PAGALBA Į NAMUS ŠIAULIŲ RAJONE (2017-11-16)

SPRENDIMAS „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS  

SPECIALIOSIOS PASKIRTIES TRANSPORTO PASLAUGŲ ĮKAINIO NUSTATYMO IR SPECIALIOSIOS PASKIRTIES TRANSPORTO PASLAUGŲ TEIKIMO BEI MOKĖJIMO UŽ ŠIAS PASLAUGAS TVARKOS APRAŠAST-323 (2010-12-16)

T-251 (2011-09-15)

T-31 (2013-02-21)

T-267 (2014-10-30)

T-267 (2014-10-30) 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VADOVO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VADOVO 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VADOVO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2011 M. VEIKLOS ATASKAITA

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2010 M. VEIKLOS ATASKAITA

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2009 M. VEIKLOS ATASKAITA

Informacija atnaujinta 2019-12-11 10:14