google-site-verification: googleed297f05b591d318.html
Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Funkcijos

1. Kontroliuoti, kaip rajone laikomasi Valstybinės kalbos įstatymo, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų, kitų teisės aktų, nustatančių valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo reikalavimus:

1.1. tikrinti, ar rajono institucijos, įstaigos, įmonės ir organizacijos (toliau – juridiniai asmenys) raštvedybą, apskaitos, atskaitomybės, finansinius ir techninius dokumentus tvarko valstybine kalba; ar šiuose dokumentuose laikomasi teisės aktų, nustatančių valstybinės kalbos taisyklingumo reikalavimus; ar rajono juridiniai asmenys Lietuvos teritorijoje susirašinėja valstybine kalba; 

1.2. tikrinti, ar rajono juridinių asmenų vadovai, tarnautojai ir pareigūnai moka valstybinę kalbą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacines kategorijas, ar jie vartoja valstybinę kalbą atlikdami tarnybines pareigas;

1.3. tikrinti, ar oficialios, sunormintos Lietuvos Respublikos vietovardžių formos rajone rašomos valstybine kalba, ar jos taisyklingos;

1.4. tikrinti, ar valstybinė kalba vartojama rajono juridinių asmenų viešuosiuose užrašuose, antspauduose, spauduose, dokumentų blankuose, iškabose, tarnybinių patalpų užrašuose ir kituose užrašuose, gaminių ir paslaugų pavadinimuose, aprašuose;

1.5. tikrinti, ar rajono teritorijoje esančiose įstaigose, įmonėse ir organizacijose gyventojai aptarnaujami valstybine kalba;

1.6. tikrinti, ar rajono įmonių, įstaigų, organizacijų pavadinimai atitinka lietuvių kalbos normas;

1.7. tikrinti, ar rajono visuomenės informavimo priemonės, knygų ir kitų leidinių leidėjai laikosi taisyklingos lietuvių kalbos normų;

1.8. tikrinti, ar rajono juridinių asmenų interneto svetainėse laikomasi taisyklingos lietuvių kalbos normų;

1.9. tikrinti, ar nustatyta tvarka nesuderintuose viešuosiuose užrašuose vartojama valstybinė kalba, ar tų užrašų kalba taisyklinga;

1.10. nustatyta tvarka derinti viešųjų užrašų bei reklamos projektus;

1.11. vykdyti specialius Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nurodymus; 

1.12. įstatymų nustatytais atvejais surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus;

1.13. pagal savo įgaliojimus nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas.

2. Atlikti lietuvių kalbos klaidų prevenciją:

2.1. konsultuoti rajono juridinius ir fizinius asmenis valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo klausimais;

2.2. redaguoti ir vizuoti Savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų projektus;

2.3. prireikus rengti Savivaldybės teisės aktų projektus valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo klausimais;

2.4. prireikus rengti metodinius patarimus, straipsnius, pranešimus valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo klausimais.

Informacija atnaujinta 2019-12-11 10:28