google-site-verification: googleed297f05b591d318.html
Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimas

1. Šiaulių rajono savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisija sudaryta Šiaulių rajono savivaldybės mero 2019 m. birželio 3 d. potvarkiu Nr. M-55.

2. Šiaulių rajono savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo tvarkos aprašas patvirtintas Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T-57.

3. RAJONE PAGALBĄ TEIKIANČIŲ ORGANIZACIJŲ SĄRAŠAS

Šiaulių rajono savivaldybės administracija:

Vilniaus g. 263, Šiauliai

Darbo laikas (pirmadieniais – ketvirtadieniais 8.00 val. – 17.00 val., penktadieniais – 8.00 val. – 15.45 val.).

Teikiamos paslaugos:

Informavimas, konsultavimas

1. Vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė) Jolanta Šiuparienė, tel. (8 41) 50 15 21, el. p. jolanta.siupariene@siauliuraj.lt

2. Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Aldona Laukienė, tel. (8 41) 59 66 89, el. p. aldona.laukiene@siauliuraj.lt


Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras

J. Basanavičiaus g. 7, Kuršėnai,  Šiaulių rajonas
Darbo laikas (pirmadieniais – ketvirtadieniais 8.00 val. – 17.00 val., penktadieniais – 8.00 val. – 15.45 val.).

Teikiamos paslaugos:

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos, informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, atstovavimas, emocinis palaikymas.

Vyriausioji socialinė darbuotoja Birutė Orentienė, tel. tel. (8 41) 58 14 99, 8 608 94 000, el. p. birute.orentiene@siauliuraj.lt,

Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba:

V. Dambrausko g. 17-2, Kuršėnai, Šiaulių r.

Psichologė Kristina Bičkauskienė (pirmadieniais – ketvirtadieniais 8.00 val. – 17.00 val., penktadieniais – 8.00 val. – 15.45 val.), tel. (8 41) 58 08 13, el. p.  vsb.siauliuraj@gmail.com, internetinė prieiga http://siauliurvsb.lt

Kuršėnų vaikų globos namai:

Pramonės g. 2, Kuršėnai, Šiaulių r.

Teikiamos paslaugos:

1. Vaikų, patekusių į nesaugią aplinką, apgyvendinimas skubos tvarka;

2. Socialinės paslaugos: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, atstovavimas, asmens lydėjimas į įstaigą, maitinimo organizavimas, asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas, psichologinė pagalba.

Socialinė pedagogė Jolanta Mankuvienė (pirmadieniais – ketvirtadieniais 8.00 val. – 17.00 val., penktadieniais – 8.00 val. – 15.45 val.), tel. (8 41) 50 83 00, 8  614  98 970, el. p. kursenuvgn@gmail.com, jolanta.mankuviene @gmail.com, internetinė prieiga www.kursenuvgn.siauliai.lm.lt 

Įstaigos darbo laikas – visą parą.

 

Bendruomeniniai šeimos namai:

J. Basanavičiaus g. 11, Kuršėnai, Šiaulių r.

Teikiamos paslaugos:

Pavėžėjimo, vaikų priežiūros paslaugos;

Individuali, grupinė psichologo konsultacija, individuali teisininko konsultacija;

Šeimų klubai, šeimų mokyklėlė, šeimų renginiai, šeimų stovyklos, paskaitos tėvams.

Koordinatorė Sandra Gedvilaitė (pirmadieniais – penktadieniais 14.00 val. – 18.00 val.), tel. 8 684 45 059, el. p. BSNsiauliur@gmail.com, internetinė prieiga Facebook Bendruomeniniai šeimos namai Šiaulių rajonas

 

Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos Šiaulių rajono skyrius:

Gedimino g. 18, Kuršėnai, Šiaulių r.

Teikiamos paslaugos:

1. Konsultacijos teikimas Šiaulių rajono gyventojams, informavimas apie rajone esančius specialistus, galinčius suteikti reikiamą pagalbą bei Bendruomeninių šeimos namų teikiamas paslaugas, pirminės socialinės pagalbos teikimas šeimoms.

Bendruomeninių šeimos namų koordinatorė Natalija Tamoševičienė (pirmadieniais – penktadieniais 9.00 val. – 13.00 val.), tel. 8 646 32 733, el. p. rksiauliurajbsn@gmail.com;

2. Psichosocialinė pagalba – pagalba asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems traumuojančius emocinius išgyvenimus (ligas, netektis, skyrybas ir kt.), ir jų šeimoms, artimiesiems, apimanti socialinę, psichologinę, psichoterapinę pagalbą, taip pat pagalbą įveikiant priklausomybes nuo psichoaktyviųjų medžiagų, lošimų ir kt.;

3. Individualios psichologo konsultacijos, grupinės psichologo konsultacijos

Psichologė - psichoterapeutė Donata Grakauskaitė-Šličienė.

4. Individualios nemokamos teisininko konsultacijos (ketvirtadieniais 13:00 val. – 16:00 val.). Ši paslauga skirta gyventojams, sprendžiantiems jiems kylančias teisines problemas, tačiau neturintiems galimybių įsigyti teisininko konsultavimo paslaugų.

Į visas veiklas būtina išankstinė registracija. Dėl informacijos ir registracijos kreiptis tel. 8 646 32 733, el. p. rksiauliurajbsn@gmail.com

 

RESPUBLIKINIŲ ORGANIZACIJŲ SĄRAŠAS:

Darbo laikas – visą parą:

Bendrasis pagalbos tel. 112

Policijos pasitikėjimo tel. (8 5) 272 5372, el. p. prekybazmonemis@policija.lt

Pagalba vyrams, moterims, vaikams:

Dingusių žmonių šeimų paramos centras tel. 8 652 98 187, el. p. centras1@missing.lt

Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimo centras tel. 8 679 61 617, el. p. info@anti-trafficking.lt

Centro skyriai:

Kauno skyrius tel. 8 0672 173 35

Klaipėdos skyrius tel. 8 678 18 791

Marijampolės skyrius tel. 8 631 53 173

Panevėžio skyrius tel. 8 634 79 523

Šiaulių skyrius tel. 8 653 74 459

Tauragės skyrius tel. 8 646 32 720

 

Pagalba vyrams tel. 8 662 26 770, el. p. info@vyrukrizes.lt

Pagalba moterims tel. 8 607 81 688, el. p. kmn@moteriai.lt

 

Nemokamos pagalbos linijos:

moterims tel. 8 800 66 366

dingus asmeniui ar vaikui tel. 116 000

Emocinė parama:

nemokamos jaunimo linijos tel. 8 800 28 888, internetinė prieiga http://www.jaunimolinija.lt

suaugusiems tel. 116 123, internetinė prieiga www.viltieslinija.lt

psichologinė pagalba emigrantams visą parą, el. p. psyvirtual@psyvirtual.lt, internetinė prieiga www.psyvirtual.lt

 

Darbo dienomis:

Nemokamos pagalbos linijos tel. 8 800 261 61 (9.00 val. – 16.00 val.)

Valstybinės darbo inspekcijos pasitikėjimo tel. (8 5) 213 9750, el. p. info@vdi.lt, internetinė prieiga http://www.vdi.lt/Forms/Nelegaluspranesk.aspx

4. KOVOS SU PREKYBA ŽMONĖMIS 2018-2019 METŲ VEIKSMŲ PLANAS

5. KOMISIJA INFORMUOJA GYVENTOJUS, kad susipažinti su išsamia informacija apie prekybos žmonėmis teisiniais aspektais, perskaityti publikuojamus straipsnius, peržiūrėti foto galerijos, video galerijos įrašus galite Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimo centro internetinėje prieigoje http://www.anti-trafficking.lt

Informacija atnaujinta 2020-01-05 15:46