Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Ventos upės viešosios erdvės įrengimas


Ventos upės viešosios erdvės Kuršėnų mieste įrengimas ir pritaikymas bendruomeniniams ir verslo poreikiams

Projekto vertė: 3 260 425,15 eur

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016-10-10 iki 2020-07-31

Projekto finansavimo šaltiniai: Europos regioninės plėtros fondo lėšos, Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

 

Projekto, įgyvendinamo centrinėje Kuršėnų miesto dalyje, metu numatytas viešosios erdvės infrastruktūros sutvarkymas Ventos upės dešiniajame krante sukuriant palankią aplinką investicijoms ir gerinant gyvenamosios aplinkos kokybę Kuršėnų mieste.

 

Projekto tikslas

Sudaryti sąlygas didėti gyventojų užimtumui Kuršėnų mieste, skatinant socialinę ir ekonominę plėtrą.

 

Projekto veiklos

Sukuriant viešąją erdvę Ventos upės dešiniojo kranto teritorijoje yra numatyta įrengti:

- Pėsčiųjų ir dviračių tiltą su inovatyvia apšvietimo infrastruktūra;

- Pėsčiųjų ir dviračių takus;

- Vaikų žaidimų aikštelę;

- Lauko treniruoklius;

- Prieplauką ir maudyklą;

- Lauko terasą;

- Apšvietimo infrastruktūrą;

- Mažosios infrastruktūros elementus ir sutvarkyti žaliąją zoną.

 

                                                     Viešosios erdvės sutvarkymo vizualizacija

                                                 

                                   

                                    

                                               

                                                             Pradėti darbai 2019 m. spalio mėn.

Projekto rezultatai

Atlikus darbus ir įgyvendinus projektą pagerės centrinės Kuršėnų miesto dalies estetinė, rekreacinė vertė ir gyvenamosios aplinkos kokybė. Minėti veiksniai prisidės prie spartesnės Šiaulių regiono ekonominės ir socialinės plėtros, mažinant gyvenamosios aplinkos netolygumus regione pritraukiant reikšmingesnių investicijų ir didesnes pajamas gaunančių gyventojų.

Miesto centrinės dalies teritorija taps patrauklesnė vietos bendruomenei, miesto svečiams, teritorija bus pritaikyta neįgaliesiems, šeimoms su vaikiškais vežimėliais, pagerės gyventojų mobilumas. Bus sudarytos sąlygos geresniam Kuršėnų miesto gyventojų ir svečių rekreacinių, poilsio, sveikatinimo, laisvalaikio praleidimo ir susisiekimo poreikių tenkinimui, kas duos teigiamą impulsą verslo ir investicijų plėtrai.

 

ŽINIASKLAIDOJE APIE PROJEKTĄ

 

 Projekto vadovas – Alvydas Žirgulis, Turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas,

Tel. 8 (41) 596 664, el.p. alvydas.zirgulis@siauliuraj.lt