Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Viešosios bibliotekos renginiai

RENGINIAI IR PARODOS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS STRUKTŪRINIUOSE TERITORINIUOSE PADALINIUOSE

2019 M. SPALIO MĖNESĮ

ŠVENTĖS IR ATMINTINOS DIENOS

■ 1 d. – Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena.

■ 2 d. – Policijos diena. Angelų sargų diena.

■ 5 d. – Tarptautinė mokytojų diena.

■ 9 d. – Pasaulinė pašto diena.

■ 16 d. – Pasaulinė maisto diena.

■ 15 d. – Tarptautinė Baltosios lazdelės diena.

■ 24 d. – Jungtinių Tautų diena.

– Pasaulinė informacinių technologijų plėtros diena

■ 25 d. – Konstitucijos diena.

SUKAKTYS

■ 1 d. – 1954 m. Šlepščiuose (Biržų r.) gimė Alis BALBIERIUS, poetas. Vilniaus pedagoginiame universitete studijavo biologiją, gamtosaugininkas. Už poezijos rinkinį ,,Delno irklas“ (1986) paskirta literatūrinė Zigmo Gėlės premija. Išleido eilėraščių rinkinius ,,Giedančios upės“, ,,Alsavimų girios“, etiudų knygą ,,Žalias Nojaus laivas“. /Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. – Vilnius, 1996, p 512./

■ 5 d. – 1929 m. Raizgiuose (Šiaulių r.) gimė Alfonsas ŽALYS, ekonomistas, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatas (1990—1992). Klaipėdos miesto Garbės pilietis, Klaipėdos universiteto Garbės daktaras. /Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba. — Vilnius, 1992./

■ 16 d. – 1929 m. Vilkaičiuose (Akmenės r.) gimė Antanas MILKINTAS, dailininkas. 1943–1944 m. mokėsi Kuršėnų gimnazijoje. 1948 m. baigė Mažeikių gimnaziją. 1948–1954 m. studijavo Vilniaus dailės institute skulptūrą. Daug metų dirbo Vilniaus kombinate „Dailė“. Parodose dalyvauja nuo 1954 m. Pasaulinėje juvelyrinių dirbinių parodoje apdovanotas diplomu. Savo sukurtus gintaro papuošalus, mozaikas yra eksponavęs tarptautinėse parodose Vokietijoje, Italijoje, Šveicarijoje, Prancūzijoje, Rusijoje, Japonijoje, Venesueloje. Restauravo Vilniaus katedros, Sudervės bažnyčios lauko paminklus. Jo darbų autorinės parodos yra buvusios surengtos Mažeikiuose ir Kretingoje. Kuria portretus, figūrines kompozicijas, mažąją plastiką, reljefus. Nuo 1966 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys. /Kuršėnų enciklopedija. – Vilnius, 2005, p. 175./

■17 d. – 1939 m. Kaune mirė Petras AVIŽONIS, gydytojas oftalmologas. Medicinos daktaras. 1914 m. apgynė disertaciją ,,Kauno gubernijos Šiaulių apskrities Gruzdžių ir Lygumų valsčių lietuvių akių ligos ir aklumas“. Parašė pirmąjį akių ligų vadovėlį lietuvių kalba „Akių ligų vadovas“. Gimė 1875 04 17 Pasvalyje./Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2002. – T. 2, p. 351/.

■18 d. – 1919 m. Meškuičiuose (Šiaulių r.) gimė Sigitas PRANCKŪNAS, prozininkas. 1944 m. pasitraukė iš Lietuvos, gyveno Kanadoje. Išleido romaną ,,Riedmenys rieda pergalei“ (1961). Mirė1976 m. Kanadoje. /Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. — Vilnius, 1996, p. 334./

■ 20 d. – 1944 m. Bubiuose (Šiaulių r.) mirė Dimitrijus ZUBOVAS, agronomas. Gimė 1872 01 04 Šiauliuose. /T L E. — Vilnius, 1985. — T. 4, p. 625./

■ 21 d. – 1889 m. Juodžiūnuose (Kupiškio r.) gimė Jonas MURKA, pedagogas, vadovėlių autorius. 1909 m. baigęs Panevėžio mokytojų seminariją, iki 1915 m. mokytojavo Auksučiuose (Šiaulių r.), kur jo iniciatyva buvo pastatyta nauja medinė pradinė mokykla. J. Murka buvo ne tik aktyvus pedagogas, bet ir mokslininkas, neapsiribojęs vaikų ir suaugusiųjų švietimu. Jis ne tik Auksučių, bet ir gretimų kaimų beraščiams organizavo lietuvių kalbos kursus, kuriuose mokė skaityti, rašyti bei suprasti poezijos ir prozos kūrinėlius. J. Murka plėtė ir kultūrinę veiklą: įkūrė klojimo teatrą, subūrė chorą, įsteigė jaunųjų ūkininkų būrelį. Čia pradėjo ir visą gyvenimą rašė „Metodikos etiudus“ – vieną brandžiausių savo teorinių studijų, skirtą tėvams, pradedantiems mokytojams, kurioje aiškiai pabrėžta mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo reikšmė. J. Murka buvo ne tik lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojas, jis buvo didelis Tėvynės patriotas. 1919 m. vasarą Kuršėnuose pasirodžius bermontininkams, kartu su mokytoju Šileika organizavo slaptą mokinių kovos būrį. J. Murka dirbo įvairiuose mokytojų kursuose Šiauliuose, Palangoje, Kėdainiuose ir kitose Lietuvos miestuose, išleido 58 devyniolikos pavadinimų knygų laidas, pažymėtini vadovėliai „Diktantai pradžios mokyklai“, „Vaikų darbymečiui“ (1916–1935 m.). Už pedagoginę veiklą apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu (1928). Mirė 1945 11 13 Šiauliuose. /T L E. – Vilnius, 1987, t. 3, p. 157./

RENGINIAI

■ 3 d. 13 val. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOS VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUJE – kino kūrimo edukacinis užsiėmimas. Lektorius Viktoras Gundajevas. Vykdomas projektas „Kino pažinimo erdvės įkūrimas Kuršėnuose“ II etapas „Kinas + fotomenas“.

■ 11 d. 15.30 val. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOS VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUJE – Kino erdvėje – Kino seansas 7–11 metų vaikams.

■ 18 d. 16 val. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOS VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUJE – bibliotekos vaikų klubo „Smalsučiai“ užsiėmimas.

■ 19–20 d. 10 val. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOS VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUJE – dieninė edukacinė-kūrybinė žaidimų kūrimo stovykla. Vykdomas projektas „Medijos – kūrybinės technologijų dirbtuvės“.

■ 22 d. 14 val. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE – popietė-susitikimas su projekto „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ atstovais.

■ 22 d. 13 val. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOS VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUJE – Didžiojo knygų pristatymo konkurso peržiūra.

■ 21–25 d. 11 val. – ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS STRUKTŪRINIUOSE TERITORINIUOSE PADALINIUOSE – vyks akcijos „Senjorų dienos internete 2019“ tiesioginė transliacija iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos.

■ 25 d. 15.30 val. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOS VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUJE – Kino erdvėje – Kino seansas 12–15 metų vaikams ir jaunimui.

■ 30 d. 17 val. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE – Renginys šeimai – Helovinas (Vaiduoklių šventė) „Siaubingas vakaras bibliotekoje“

PARODOS

■ 10 d. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE – Fotomeno erdvėje –Jungtinė Lietuvos animacijos dailininkų ir režisierių darbų paroda (veiks iki 11-05).

■ 11 d. – GILAIČIŲ BIBLIOTEKOJE – kolekcininkės Alinos Šivickaitės surinktų pašto vokų paroda „Vėjeli, nešk mano laiškelį“, skirta Pasaulinei pašto dienai (veiks iki 11-13).

 

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos

Informacijos ir kraštotyros skyriaus inf. 

Informacija atnaujinta 2019-12-11 09:15