Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija programa

Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodeksas

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymas

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklės

Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklės 

Prašymų Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį formos

Dėl dovanų ir neatlygintinų paslaugų 

Atlyginimo asmenims, suteikusiems Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai vertingą informaciją apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, tvarkos aprašas

 

Savivaldybės teisės aktai

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 23 d. įsakymas Nr. A-221 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. A-139 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos prevencijos vykdymo viešųjų pirkimų srityje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 4 d. įsakymas Nr. A-139 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos prevencijos vykdymo viešųjų pirkimų srityje tvarkos aprašo patvirtinimo“. (Aprašas)

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 17 d. sprendimas Nr. T-256 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės 2015-2017 metų korupcijos prevencijos programos ir programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“.

Šiaulių rajono savivaldybės mero 2015 m. liepos 2 d. potvarkis Nr. M-38 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų pareigybių sąrašo patvirtinimo“.

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. AK-182(4.1) ,,Dėl pareigybių sąrašo Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje, kurias siekiantys eiti asmenys bus tikrinami specialiųjų tyrimų tarnyboje“.

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. A-717 ,,Dėl Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. A-1551 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A-717 ,, Dėl Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

 

Informacija atnaujinta 2019-12-12 09:11