Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Turizmo infrastruktūros plėtra Kurtuvėnų dvaro sodyboje

„Šiaulių rajono viešosios turizmo infrastruktūros plėtra Kurtuvėnų buvusio dvaro sodyboje ir prieigose“

 

Projekto vertė: 109473,00 eur

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2004.12.01 – 2005.09.30

Projekto finansavimo šaltiniai: PHARE ESS 2002 programa „Parama verslo plėtrai“, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos, Kurtuvėnų regioninio parko direkcijos lėšos.


                              

Svarbiausias Šiaulių rajono ir Kurtuvėnų regioninio parko turistinis centras yra Kurtuvėnų miestelis su buvusio dvaro sodyba, jos prieigose esančiomis rekreacinėmis zonomis, tvenkiniais, ežerais, miškais ir kalvomis. Pro Kurtuvėnus praeina tarptautinė magistralė A12 Ryga – Kaliningradas – Berlynas, Europos turistiniai maršrutai “Via Hanza” ir “Baroko kelias”.

Projekto tikslas - sukurti prielaidas Kurtuvėnų buvusio dvaro sodybos išsaugojimui ir pritaikymui lankytojų poreikiams, parengiant dvaro su prieigomis turizmo infrastruktūros plėtros galimybių studiją bei techninę dokumentaciją, reikalingas paramai iš ES struktūrinių fondų gauti. Projektu siekiama, įgyvendinti Šiaulių rajono strateginio plano nuostatas, ypatingą dėmesį skiriant Kurtuvėnų regioninio parko turizmo infrastruktūros gerinimui ir kompleksiškam paveldo objektų tvarkymui. Tuo siekiama sudaryti prielaidas padidinti atvykstančių lankytojų skaičių bei sukurti naujas aktyvaus poilsio paslaugas.

Projekto tikslinės grupės: 1. Verslininkai, kuriems galimybių studija sudarys sąlygas privačioms investicijoms į turizmo verslą; 2. Kurtuvėnų regioninio parko direkcija, kurios valdomoje teritorijoje ruošiama techninė dokumentacija; 3. Vietos bendruomenė, kuri bus informuota apie galimybes dalyvauti kuriant turizmo infrastruktūrą; 4. Parko lankytojai, kuriems kuriama viešoji turizmo infrastruktūra.

Projekto pagrindinė veikla - įvertinti Kurtuvėnų dvaro sodybos ir prieigose esančių keturių regioninio parko rekreacinių zonų rekreacinius išteklius bei verslo vystymo perspektyvas, parengiant turizmo infrastruktūros plėtros galimybių studiją. Remiantis galimybių studija paruošti dvaro sodybos 4 pastatų ir parko pritaikymo turizmui techninius projektus: dvaro arklidės ir karvidės pastatų rekonstrukcijos, pritaikant Jojimo paslaugų centrui, žirginiam turizmui bei žmonių su negalia poreikiams; dvaro parko tvarkymo; dvaro sodininko namelio atstatymo ir kempingo įrengimo; barokinio svirno pritaikymo informacinei, kultūrinei ir švietėjiškai veiklai; lauko informacinės sistemos su pažintiniu taku įrengimo. Vykdant informacinę veiklą supažindinsime verslininkus ir vietos bendruomenę su turistinės veiklos plėtros galimybėmis.

Parengta galimybių studija ir techninė dokumentacija bus panaudota rengiant paraiškas, paramai iš ES struktūrinių fondų gauti. Projekto pasekmėje Šiaulių apskrityje bus sukurtas aktyvaus ir pažintinio turizmo centras su išvystyta infrastruktūra, kuria naudosis Kurtuvėnų regioninio parko lankytojai. Tai paskatins parko rekreacinių zonų vystymą, žuvininkystės tvenkinių panaudojimo poilsiui, žirginio turizmo, maitinimo, nakvynės ir kitų poilsio paslaugų verslą.

 

Projekto veiklų įgyvendinimo planas

 I etapas:

- Kurtuvėnų buvusio dvaro sodybos su prieigomis turizmo infrastruktūros plėtros galimybių studijos parengimas;

- Galimybių studijos sprendinių pristatymas visuomenei. Seminaras “Kurtuvėnų buvusio dvaro sodybos su prieigomis turizmo plėtros perspektyvos”;

Leidinio supažindinančio su Kurtuvėnų buvusio dvaro sodybos su prieigomis turizmo infrastruktūros galimybių studija leidyba;

II etapas:

- Kurtuvėnų buvusio dvaro sodybos pastatų ir parko pritaikymo viešai turizmo infrastruktūrai techninių projektų rengimas;

- Dvaro arklidės pastato rekonstrukcijos ir pritaikymo KRPD Jojimo paslaugų centrui projekto rengimas;

- Dvaro karvidės pastato rekonstrukcijos ir pritaikymo KRPD Jojimo paslaugų centrui projekto rengimas;

- Kurtuvėnų buvusio dvaro sodybos parko tvarkymo projekto rengimas;

- Kurtuvėnų svirno pritaikymo informacinei, kultūrinei ir švietėjiškai veiklai techninio projekto rengimas;

- Buvusio Kurtuvėnų dvaro sodininko namelio atstatymo ir kempingo įrengimo projekto rengimas.

- Kurtuvėnų buvusio dvaro sodybos su prieigomis lauko informacinės sistemos ir pažintinio tako techninio projekto rengimas;

- Patvirtintų dvaro sodybos pastatų rekonstrukcijos ir parko tvarkymo techninių projektų bendroji ekspertizė.

III etapas:

- Visuomenės supažindinimas su turizmo infrastruktūros plėtros galimybėmis Šiaulių rajone ir Kurtuvėnų regioniniame parke;

- Seminaras “Bendruomenės galimybės dalyvauti kuriant turizmo infrastruktūrą”,

- Baigiamoji projekto konferencija “Šiaulių rajono ir Kurtuvėnų regioninio parko turizmo infrastruktūros plėtra”.

 

Projekto vadovas:

Darius Ramančionis, Kurtuvėnų regioninio parko direktoriaus pavaduotojas. Parko g. 2, Tel. 841370334, faks. 841370336, darius@kurtuva.lt.