Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

7.1 Ventos upės pakrančių Kuršėnų mieste sutvarkymas

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas, SFMIS numeris

Projekto tikslai

Pagrindinės projekto veiklos

Projektą remiantis fondas

Projekto vertė

Įgyvendinimo laikotarpis

Bendri projekto kaštai

Paramos suma

1. „Ventos upės pakrančių Kuršėnų mieste sutvarkymas" Nr. VP3-1.4-AM-04-R-61-005  Projekto tikslas - Ventos upės vagos, senvagių ir pakrančių valymas bei sutvarkymas Kuršėnų mieste, t.y. paviršinio vandens telkinio ekologinės ir cheminės būklės gerinimas

Projekto įgyvendinimo metu numatyta:
- Išvalyti 4590 m. Ventos upės vagos  iškasti dumblą su augmenija, makrofitus, žemsiurbe išsiurbti organinį gruntą, pašalinti išvirtusius medžius, jų šakas, kelmus;
- Išvalyti 12 senvagių: iškasti dumblą su augmenija, makrofitus, žemsiurbe išsiurbti organinį gruntą, pašalinti kelmus, nuovartas;
- Sutvarkyti Ventos upės pakrantes: pašalinti krūmus, medžius, nušienauti apsauginę juostą, planiruoti pažeistus šlaitus, pakrantes apsėti daugiamečių žolių mišiniu

 
 Europos regioninis plėtros fondas 4121303,82 Lt 3709173,43 Lt

 2010.07.27 -

2015.09.18

I. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ.

II. INFORMACIJA APIE PROJEKTO EIGĄ.

III. SKELBTA INFORMACIJA SPAUDOJE.

IV. INFORMACIJA TV.

V. PROJEKTO PATIKRA VIETOJE.

VI. VIEŠIEJI PIRKIMAI.

VII. ADMINISTRAVIMO GRUPĖ.