Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Rengiami dokumentai

INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ DETALIOJO PLANO JAKŠTAIČIŲ KAIME KEITIMĄ

2019-05-28 Dalintis

Informuojame apie rengiamą detaliojo plano, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2006.05.18 d. sprendimu Nr. T-122 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo Jakštaičių kaime"  ir detaliojo plano, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008.07.09 įsakymu Nr. A-816 "Dėl detaliojo plano Jakštaičių kaime tvirtinimo" keitimą      

Planavimo tikslai ir uždaviniai:  sklypų sujungimas, privalomųjų teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, inžinerinės infrastruktūros schemos parengimas, apribojimų bei servitutų nustatymas (pagal poreikį) Šiaulių rajono savivaldybėje, Kužių seniūnijoje, Jakštaičių kaime, kadastro Nr. 9116/0006:198 ir kadastro Nr. 9116/0006:297

Planavimo organizatorius: Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius (Vilniaus 263, Šiauliai, tel. (841) 596 655, el. paštas direktorius@siauliuraj.lt)

Planavimo iniciatorius: Pagal 2019.03.7 d. sutartį Nr. SRZ-188(3.54) - Daiva Čekienė, Gediminas Čekas, gyv. Gegužių g. 13-78, 78313 Šiauliai, tel. 8657 72250, el. p. gediminascekas@gmail.com

Detaliojo plano rengėjas: P.Petrauskaitės įmonė, į.k. 14547287, Vilniaus 235-25, Šiauliai, tel.868722350, el. p. palmira@projektcentras.lt

Informacija apie planavimo eigą, darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano iniciatoriaus įgalioto atstovo, plano rengėjo patalpose ir Teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (proceso Nr. K-VT-91-19-107).

Su rengiamu projektu galima susipažinti plano rengėjo patalpose Tilžės g. 170-205, Šiauliai, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir  teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Šiaulių r. savivaldybės interneto svetainėje www.siauliuraj.lt,

Pastabas bei pasiūlymus dėl plano rengimo galima teikti plano rengėjui ir planavimo iniciatoriui raštu bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir  teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, iki detaliojo plano sprendinių viešinimo pabaigos viešo svarstymo su visuomene metu.

Apie teritorijų planavimo dokumento viešąjį svarstymą bus informuojama vėliau.

 

Priedai:

Teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartis

Planavimo darbų programa