Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Rengiami dokumentai

INFORMACIJA APIE KOREGUOJAMĄ TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ BIJŪNŲ G. GINKŪNUOSE

2019-08-12 Dalintis

Koreguojamas teritorijų planavimo dokumentas: Detalusis planas sklypų paskirties keitimui, sklypų padalinimo ir statybos reglamentų nustatymui Šiaulių raj., Ginkūnų k., sklypų Nr.9120/0008:134, patvirtintas Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-10-16 d. įsakymu Nr. A – 1287.

Planavimo uždaviniai:

▪ esančių žemės sklypų Bijūnų g. 39 (kadastro Nr. 9120/0008:438) ir Bijūnų g. 41 (kadastro 9120/0008:437) sujungimas,

▪ teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas,

▪ planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdų ir susisiekimo komunikacijų išdėstymas,

▪ specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nurodymas, servitutų poreikio nustatymas (pagal poreikį).

Planavimo organizatorius – Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 263, Šiauliai, tel. (8 41) 596 655 , e-paštas: direktorius@siauliuraj.lt

Planavimo iniciatorius – UAB Edo ūkis, Poviliškių k. 1, Poviliškiai, LT-81411 Šiaulių r.,

 

Plano rengėjas – UAB „ASD Ekliptas“, adresas S. Šalkauskio g. 8B, 76287 Šiauliai; projekto vadovė Regina Januškevičienė, tel. 8 685 20274, e-paštas reginaj205@gmail.com.

Informacija apie planavimą skelbiama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt), planavimo organizatoriaus buveinėje Vilniaus g. 263, Šiauliuose, Šiaulių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje ir Ginkūnų seniūnijos skelbimų lentoje.

Susipažinti su rengiamo planavimo dokumento sprendiniais galima nuo rugpjūčio mėn. 13 d. iki 2019 m. rugpjūčio 27 d. (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt), planavimo organizatoriaus buveinėje Vilniaus g. 263, Šiauliuose, Šiaulių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje, Ginkūnų seniūnijos skelbimų lentoje ir teritorijų planavimo dokumento rengėjo patalpose S. Šalkauskio g. 8B Šiauliuose.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo iniciatoriui, plano rengėjui ir planavimo organizatoriui iki sprendinių viešinimo pabaigos (iki 2019 m. rugpjūčio 27 d. imtinai).

 

Pridedama:

1) Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-03-27 d. Įsakymas Nr. A–375 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo, organizavimo bei planavimo tikslų ir sutarties sudarymo“,

2) 2019-04-29 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr.SRZ – 346(3.54),

3) Planavimo programa Nr.2019-04/1, patvirtinta planavimo organizatoriaus – Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus,

4) Esančios būklės įvertinimas. Aprašomoji dalis ir pagrindinis brėžinys

5) Teritorijų planavimo dokumento sprendinių aiškinamasis raštas

6) Teritorijų planavimo dokumento sprendinių pagrindinis brėžinys