Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

5.3. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos vidaus administravimo ir veiklos valdymo gerinimas

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas, SFMIS numeris

Projekto tikslai

Pagrindinės projekto veiklos

Projektą remiantis fondas

Projekto vertė

Įgyvendinimo laikotarpis

Savivaldybės indėlis 

Paramos suma

997 712,65 Lt

 5.3.

„Šiaulių rajono savivaldybės administracijos vidaus administravimo ir veiklos valdymo gerinimas"

Nr. VP1-4.2-VRM-03-V-01-004

Tobulinti vidaus administravimą ir veiklos valdymą Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje, įdiegiant finansų valdymo ir apskaitos sistemą, užtikrinančią VSAFAS reikalavimų laikymąsi 1. Finansų valdymo ir apskaitos sistemos (FVAS) diegimas.

2. Darbuotojų mokymai, susiję su finansų valdymo ir apskaitos sistemos diegimu.

 Europos socialinis fondas  149656,90 Lt  848055,75 Lt  2010-03-26 - 2013-06-26
I. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ.
II. INFORMACIJA APIE PROJEKTO EIGĄ.
III. SKELBTA INFORMACIJA SPAUDOJE.
IV. INFORMACIJA TV.
V. PROJEKTO PATIKRA VIETOJE.
VI. VIEŠIEJI PIRKIMAI.
VII. ADMINISTRAVIMO GRUPĖ.