Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Rengiami dokumentai

PAKARTOTINIS INFORMAVIMAS APIE PARENGTĄ TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ „ŽEMĖS SKLYPO SODO G. 9, BUBIŲ KAIMAS, ŠIAULIŲ RAJONE, DETALIOJO PLANO KEITIMAS

2019-04-15 Dalintis

PAKARTOTINIS INFORMAVIMAS APIE PARENGTĄ TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ „Žemės sklypo Sodo g. 9, Bubių kaimas, Šiaulių rajone, detaliojo plano, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. A-859, keitimas“

Planavimo organizatorius – Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 263, Šiauliai, tel. (8 41) 596 655;

Planavimo iniciatorius – A. J.

Planavimo pagrindas – Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. A-1733 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo, organizavimo bei planavimo tikslų ir sutarties sudarymo“.

Planuojamos teritorijos vieta: Šiaulių rajonas, Bubių seniūnija, Bubių k. Sodo g. 9, plotas – 0,2452 ha.

Planavimo tikslai ir uždaviniai:

1. Esančio žemės sklypo Sodo g. 9 Bubiuose (kad. Nr. 9105/0011:38) ribų ir ploto keitimas, prijungiant laisvos valstybinės žemės plotą tarp esančių sklypų Sodo g. 9 bei Piliakalnio g. 9 ir Piliakalnio g. 10, nekeičiant sklypo pagrindinės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo ir pobūdžio.

2. Teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų nustatymas.

 

Detaliojo plano rengėjas – UAB „ASD Ekliptas“, adresas S.Šalkauskio g. 8B, LT-76287 Šiauliai, projekto vadovė – Regina Januškevičienė, tel. 8 685 20274, e-paštas reginaj205@gmail.com.

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): Strateginio pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) atliekamas nebus.

Informacija apie planavimą skelbiama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt), planavimo organizatoriaus buveinėje Vilniaus g. 263, Šiauliuose, Šiaulių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje ir Bubių seniūnijos skelbimų lentoje.

Susipažinti su rengiamo planavimo dokumento sprendiniais ir pareikšti pretenzijas, pastabas ir pasiūlymus galima nuo 2019 m. balandžio mėn. 16 d. iki 2019 m. balandžio mėn. 30 d. (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt), planavimo organizatoriaus buveinėje Vilniaus g. 263, Šiauliuose, Šiaulių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje, Bubių seniūnijos skelbimų lentoje bei teritorijos planavimo dokumento rengėjo - UAB „ASD Ekliptas“ buveinėje S.Šalkauskio g. 8B Šiauliuose (pageidautina dėl susitikimo su projekto vadove susitarti telefonu 8 685 20274 arba e-paštu reginaj205@gmail.com).

Viešo svarstymo susirinkimas bus 2019 m. balandžio 30 d. 16 val. detaliojo plano rengėjo patalpose, S.Šalkauskio g. 8B Šiauliuose.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano keitimo galima pateikti planavimo iniciatoriui, plano rengėjui ir planavimo organizatoriui iki sprendinių viešinimo pabaigos (iki 2019 m. balandžio 30 d. imtinai).

PRIEDAI: 1, 2, 3, 4, 5, 6