Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Rengiami dokumentai

INFORMACIJA APIE DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO ŠIAULIŲ R. SAV., GINKŪNŲ K., AUŠROS G. 1, SPRENDINIŲ PRISTATYMĄ

2019-09-24 Dalintis

Parengti Detaliojo detaliojo plano, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės valdybos 2002 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. A-57 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo” koregavimo Šiaulių rajono savivaldybėje, Ginkūnų seniūnijoje, Ginkūnų kaime, Aušros g. 1 (kadastro Nr. 9120/0007:278), sprendiniai pristatomi visuomenei.

Planavimo organizatorius: Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius (Vilniaus g. 263, Šiauliai, tel. (8 41) 596 655; e-paštas: direktorius@siauliuraj.lt).

Planavimo iniciatorius: UAB „Autma” (J. Basanavičiaus g. 68, Šiauliai).

Iniciatoriaus įgaliotas asmuo: Algimantas Černiauskas (UAB „Autma” 2019-07-01 Įgaliojimas).

Plano rengėjas: Algimanto Černiausko architektūros studija (buveinės adresas: Vytauto g. 107, LT-77160 Šiauliai; tel. (8-41) 424802; e-paštas: arch.studija@inbox.lt).

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Šiaulių rajono savivaldybės valdybos 2002 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. A-57 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo” patvirtinto detaliojo plano koregavimas; užstatymo intensyvumo, tankumo ir aukštingumo patikslinimas Šiaulių rajono savivaldybėje, Ginkūnų seniūnijoje, Ginkūnų kaime, Aušros g. 1, kadastro Nr. 9120/0007:278.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): neatliekamas.

Informacija apie DP koregavimo sprendinių pristatymą visuomenei skelbiama:

- Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-91-19-429;

- Planavimo organizatoriaus bei sprendimą koreguoti DP priėmusios institucijos (Šiaulių rajono savivaldybės) internetinėje svetainėje www.siauliuraj.lt;

- Šiaulių rajono savivaldybės Ginkūnų seniūnijos skelbimų lentoje.

Registruotais laiškais informuojami kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai.

Sprendiniai pristatomi:

- Informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-91-19-429;

- Šiaulių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.siauliuraj.lt;

- Plano rengėjo patalpose (Vytauto g. 107, II aukštas, Šiauliai).

Viešinimo procedūros vykdomos supaprastinta tvarka. Apie detaliojo plano koregavimo sprendinių viešinimą nurodytose informavimo priemonėse skelbiama ne vėliau kaip 5 d. d. iki atitinkamos procedūros pradžios. Viešas susirinkimas sprendiniams aptarti nerengiamas.

Susipažinti su parengtais sprendiniais skiriamas 10 d. d. laikotarpis: nuo 2019 m. spalio 2 d. iki 2019 m. spalio 15 d.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano koregavimo galima pateikti informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdris.lt, planavimo organizatoriui, planavimo iniciatoriui ir plano rengėjui iki detaliojo plano koregavimo sprendinių viešinimo procedūrų pabaigos. Pasiūlymus teikusiems asmenims raštu atsakoma per 5 d. d. nuo susipažinimo su pakoreguoto detaliuoju planu laikotarpio pabaigos.

Pridedama:

1) Sprendiniai. Aiškinamasis raštas;

2) Sprendiniai. Pagrindinis brėžinys.