Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Rengiami dokumentai

INFORMACIJA APIE DETALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ s.b. „ŠILOJAI“ MEŠKIŲ KAIME, BUBIŲ K. SEN., ŠIAULIŲ R. SAV.

2019-05-13 Dalintis

Informuojame, kad rengiamas „Sklypo s.b. „Šilojai“ Nr.328 (k. Nr.9105/0009:334) Meškių kaime detalus planas“, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. A – 1143 „Dėl detaliojo plano Meškių kaime tvirtinimo“, koregavimas Šiaulių r. sav., Bubių sen., Meškių k., Šaltinėlio g. 26 (kad. Nr. Nr.9105/0009:334).

Sprendimas dėl detaliojo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų: Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 7 d. įsakymas Nr. A–1044 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo, organizavimo bei planavimo tikslų ir sutarties sudarymo“.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Žemės sklypo (kad. Nr. Nr.9105/0009:334 Meškių k., (s.b. „Šilojai“) Bubių sen., Šiaulių raj. sav.) detaliojo plano, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. A – 1143 „Dėl detaliojo plano Meškių kaime tvirtinimo“, koregavimo tikslai ir uždaviniai:

1. žemės sklypo Meškių kaime, Šaltinėlio g. 26 (kadastro Nr. 9105/0009:334) ribų ir ploto keitimas (prijungiant įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą ne didesnį kaip 0,04 ha,

2. privalomųjų sklypo teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas,

3. inžinerinės infrastruktūros schemos parengimas,

4. žemės sklypo naudojimo apribojimų bei servitutų nustatymas.

 

Planavimo organizatorius: Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius (Vilniaus g. 263, Šiauliai, Tel. (8 41) 596 655, el. paštas: direktorius@siauliuraj.lt).

Planavimo iniciatoriai: pagal 201808-14 d. Sutartį Nr.SRZ – 572(3.54) – žemės sklypo Šaltinėlio g. 26 (kad. Nr. 9105/0009:334) Meškių k., Bubių sen., Šiaulių r. sav. savininkai S. M ir G. M.

Planavimo dokumentų rengėjas: Individuali Vytauto Januškevičiaus įmonė (Novatorių g. 13, Vijolių k. Šiaulių raj., tel. 8 685 20274, el.p. reginaj205@gmail.com).

Projekto sprendinių viešinimas vyks nuo 2019 m. gegužės 15 d. iki 2019 m. gegužės mėn. 28 d. (10 d.d.) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Šiaulių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.siauliuraj.lt bei planavimo dokumentų rengėjo patalpose.

Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, planavimo dokumentų rengėjo patalpose bei skelbiama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, planavimo organizatoriaus – Šiaulių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.siauliuraj.lt ir Bubių seniūnijos skelbimų lentoje

Pasiūlymus dėl detaliojo plano koregavimo galima pateikti www.tpdris.lt. , planavimo iniciatoriui arba planavimo dokumento rengėjui iki projektų viešinimo procedūrų pabaigos.

 

Pridedama:

2018-08-07 d. įsakymas A – 1044;

2018-08-14 d. inicijavimo sutartis Nr. SRZ – 572 (3.54);

Planavimo programa;

esančios būklės įvertinimas (aiškinamasis raštas ir brėžinys);

planavimo sprendiniai – aiškinamasis raštas.

Pagrindinis