Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

1.3. projektas „Dzidų tvenkinio ant Tilžytės upės ir Šakynos tvenkinio ant Šakynos upės hidrotechnikos statinių rekonstravimas Šiaulių rajone“

 

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas, SFMIS numeris

Projekto tikslai

Pagrindinės projekto veiklos

Projektą remiantis fondas

Projekto vertė

Įgyvendinimo laikotarpis

Savivaldybės indėlis

Paramos suma

178 579,38 Eur

616 598,90 Lt

1.3. „Dzidų tvenkinio ant Tilžytės upės ir Šakynos tvenkinio ant Šakynos upės hidrotechnikos statinių rekonstravimas Šiaulių rajone“ Nr. 1IG-KS-13-1-008309-PR001 Rekonstruoti Dzidų tvenkinio ant Tilžytės upės ir Šakynos tvenkinio ant Šakynos upės hidrotechnikos statinius ir atstatyti projektinius techninius parametrus

- Dzidų tvenkinio ant Tilžytės upės hidrotechnikos statinio rekonstravimas

- Šakynos tvenkinio ant Šakynos upės  hidrotechnikos statinio rekonstravimas 

 Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai

17857,94 Eur
61659,90 Lt

160721,44 Eur
554939,00 Lt

 
 iki 2015 m. rugsėjo 11 d.

 I.    INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ.
 
 II.   INFORMACIJA APIE PROJEKTO EIGĄ.

 III.  SKELBTA INFORMACIJA SPAUDOJE.

 IV.  INFORMACIJA TV.

 V.   PROJEKTO PATIKRA VIETOJE.

 VI.  VIEŠIEJI PIRKIMAI.

 VII. ADMINISTRAVIMO GRUPĖ.