Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Skelbimai

DĖL 2020 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PER KŪNO KULTŪRĄ IR SPORTĄ PROJEKTAMS FINANSUOTI SKIRTŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PASKIRSTYMO

2019-12-13 Dalintis

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL 2020 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PER KŪNO KULTŪRĄ
IR SPORTĄ PROJEKTAMS FINANSUOTI SKIRTŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PASKIRSTYMO

 

2019 m. gruodžio 12 d. Nr. A-1887

Šiauliai

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. A1-533 „Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais nuostatų patvirtinimo“, 38 punktu, Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. A-1556 „Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo ir atrankos komisijos sudarymo bei neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 25 punktu ir Šiaulių rajono savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo ir atrankos komisijos posėdžio 2019 m. gruodžio 11 d. protokolu Nr. KO-223(3.48),

t v i r t i n u 2020 metų Šiaulių rajono neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektams finansuoti skirtų valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų paskirstymą ir jį išdėstau taip:

Projektą vykdančios organizacijos pavadinimas

Valstybės asignavimai

Savivaldybės asignavimai

Iš viso skirta asignavimų

Eur

Eur

Eur

Šiaulių miesto aklųjų ir silpnaregių sporto klubas „Perkūnas“

1 634

409

2 043

Asociacija „Olimpikas“

1 931

483

2 414

Šiaulių rajono neįgaliųjų draugijos sporto klubas „Atgaiva“

1 387

346

1 733

Iš viso

4 952

1238

6190

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Administracijos direktorius                                                                                                                                                              Gipoldas Karklelis

Informacija atnaujinta 2019-12-13 10:45